Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, µύθοι και αλήθειες": μια ημερίδα στο "Ροδίνι", που οι γονείς δεν πρέπει να χάσουμε

Το Τµήµα ∆ια Βίου Μάθησης της Περιφέρειαs Νοτίου Αιγαίου, έχει προγραµµατίσει την πραγµατοποίηση ενηµερωτικής ηµερίδας στη Ρόδο, ανοικτής προς το ροδιακό κοινό, µε οµιλητή τον κο Μανώλη Σφακιανάκη, πρώην υποστράτηγο και Βοηθό Προϊσταµένου Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε θέµα "∆ιαδικτυακές συµπεριφορές υψηλού ρίσκου: ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, µύθοι και αλήθειες".

Ο κ. Μ. Σφακιανάκης θα συνοδεύεται από εγκληµατολόγο – ψυχολόγο και τα θέµατα που θα συζητηθούν είναι φαινόµενα που απασχολούν τους εφήβους και τους ενήλικες, κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο, όπως: 
– Ψηφιακά αποτυπώµατα/ ίχνη
– Sexting ή διαδικτυακό sex 
– Grooming ή αποπλάνηση κ.λπ 
– Ψηφιακές διαδροµές υψηλού ρίσκου 
Στα θέµατα αυτά θα παρουσιαστούν οι επικίνδυνες πτυχές, οι λόγοι που οδηγούν στα φαινόµενα αυτά και οι τρόποι πρόληψης και αντιµετώπισής τους. 
Ως ηµεροµηνία της ηµερίδας έχει καθοριστεί η 22α Μαΐου 2017 και η ώρα έναρξης 18.30 το απόγευµα, στην αίθουσα ‘’Ροδίνι’’

Δεν υπάρχουν σχόλια: